Studiesenteret RKK Vefsn

Rådhuset

Postboks 560

8651 Mosjøen

 

Organisasjonsnummer:

844 824 122

 

Kontonummer: 

4530.05.00963

 

 

 

 

 

Kurs i «Systematisk forebygging i håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen»

 Trusler og vold på arbeidsplassen kan gi arbeidsrelaterte helseplager og sykefravær. Totalt sett oppgir 7,5 prosent, dvs. om lag 203 000 yrkesaktive, at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold. Forekomsten er særlig høy blant vernepleiere, sosionomer, sykepleiere, helse- og omsorgsarbeidere (Hentet fra «Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015», Statens arbeidsmiljøinstitutt). Forebygging og håndtering av trusler og vold er derfor et målrettet tiltak for å redusere risiko for arbeidsrelaterte helseplager og sykefravær. Fra 1.1.2017 ble dette temaet innlemmet i arbeidsmiljøloven, og det er pålagt arbeidsgiver å gi opplæring i dette. NB! Kurset avholdes 15 januar 2018!

[15.02.2017] Les mer
Kurs i Prosjektlederprosessen PLP

8-9. november kjøres det kurs i PLP (prosjektlederprosessen) i Mosjøen. Med PLP får ledere av prosjekter innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk om temaet.

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom Sentrum Næringshage og studiesenteret RKK Ytre Helgeland. Samme kurset kjøres i Sentrum Næringshage avd Sandnessjøen den 6-7.november.

 

PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat. Innovasjon Norge har laget en PLP-brosjyre som gir en kortfattet introduksjon til de mest sentrale elementene i PLP. 

[12.10.2017] Les mer
Interkommunal kursdag - Vurdering for læring

Årets interkommunale kursdag for ansatte i skoleverket setter søkelyset på "vurdering for læring". Til å hjelpe oss med dette har vi engasjert Charlotte Duesund. Charlotte Duesund har lang erfaring som lærer og øvingslærer.

Nå arbeider hun som veileder i Læringsmiljøteamet i Oslo kommune.

 

Hun er en etterspurt kursholder i Norge og medforfatter av boka "Inkluderende læringsmiljø, faglig og sosialt".

[22.09.2017] Les mer
Skriv bedre kronikker, blogg- og debattinnlegg

Kronikker og debattinnlegg er viktigere enn noen gang. De har fått et oppsving både i tradisjonelle papirmedier og i digitale kanaler og brukes til å påvirke, profilere og formidle. Bedriftsblogger har tatt sterk posisjon i merkevarebygging og kundedialog. Hva skal til for å skrive så godt at også du når gjennom med ditt budskap?

 

I dette kurset tar vi for oss kronikk og debattinnlegg som sjanger, og ser på hva den krever av deg som skribent. Du får konkrete tips om titler, skriveteknikk og oppbygging.  

[13.09.2017] Les mer
Styreseminar -Hvordan forstå rollen som styremedlem i selskaper?

 Kanskje sitter du allerede i et styre i privat eller offentlig virksomhet. Kanskje er du relativt fersk som politiker og skal bekle styreplass i et eller annen kommunalt foretak? Da er du hjertelig velkommen til å delta på dette styreseminaret.

[07.09.2017] Les mer
<< Forrige 11-15 av 74 Neste >>

Kunnskapens hus:

Din mulighet,

vår framtid

 

 

 

 

Vi jobber for å:

  • Dekke det framtidige kompetansebehovet i regionen
  • Bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet
  • Gi alle mulighet til kompetanseheving der de bor

 

 Følg oss på Facebook

Studiesenteret RKK Vefsn studiesentret studiesenter utdanning høyskole universitet skole skoler kompetanse kunnskap studier kurs opplæring konferanser seminar foredrag
kommune offentlig næringsliv Vefsn Grane Hattfjelldal Mosjøen Helgeland
web: info helgeland