Studiesenteret RKK Vefsn

Rådhuset

Postboks 560

8651 Mosjøen

 

Organisasjonsnummer:

844 824 122

 

Kontonummer: 

4530.05.00963

 

 

 

 

 

Interkommunal fagdag for barnehagene 2018 - Ny rammeplan

Tema: Ny rammeplan- utgangspunktet for videreutvikling av faglig praksis med god kvalitet i din barnehage!

Fagdagen vil berøre tema som:

 Realisering av rammeplanen, hvordan jobbe for å få en felles pedagogisk praksis i barnehagen?

 Hvilke krav og forventninger stilles til kvalitet i barnehagen med utgangspunkt i ny rammeplan. Hva bør jeg vite som medarbeider?

 Å utvikle er å forandre - hvordan reagerer du på forandring

Pluss flere viktige elementer og gode eksempler.

[27.09.2018] Les mer
Fagdag om Flerkulturell kompetanse i helse- og velferdssektoren

En overordnet verdi i den norske velferdsmodellen at helse- og velferdstjenestene skal være likeverdige, og uavhengige av religion, kultur og etnisitet. På alle områder i helse- og velferdssektoren møter personellet brukere, pasienter og pårørende med en annen kulturell bakgrunn. Likeverdige og helhetlige tjenester er nøkkelbegreper. Dette krever tilstrekkelig kunnskap om hvordan man møter og kommuniserer med mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Kulturell kunnskap og kompetanse blir stadig viktige i møte med populasjonen med brukere og pasienter, og i samarbeid med kolleger med annen kulturell bakgrunn. NTNU v/ Gunhild Thunem vil bidra til at vi får en økt innsikt i disse problemstillingene.

[26.09.2018] Les mer
Fagdag "Være sammen"

 Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver vektlegger sterkt barns medvirkning. Å forstå barns uttrykk er av stor betydning, og anerkjennende og støttende relasjoner fremheves som viktige. Barnehagen skal også arbeide med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter.

 

Fagdagen skal gi mer dybdekunnskap om den autoritative voksenstilen og hvordan håndtere atferdsutfordringer. Herunder fremheves kommunikasjon og perspektivtaking i møte med barn.

[25.09.2018] Les mer
Kurs i målrettet prosjektstyring

 Leder eller deltar du i et prosjekt? Er prosjektmetodikk helt nytt for deg? Har du behov for kompetanse på prosjektmetodikk, ledelse og styring av prosjekter?

 

Deltakerne skal etter gjennomført kurs ha fått kunnskap om prosjektmetodikk, prosjektstyring, prosjektdeltakelse og ledelse av prosjekter.

[06.07.2018] Les mer
POPULÆRE EXCEL-KURS I MOSJØEN!

 Kan virkelig et Excel-kurs være morsomt? Jon-Gunnar Pettersen klarer det utrolige kunststykket å holde kurs som ikke bare er lærerike og får deg til å jobbe smartere i Excel. Du kan også forvente en latter eller fem!

[06.07.2018] Les mer
1-5 av 74 Neste >>

Kunnskapens hus:

Din mulighet,

vår framtid

 

 

 

 

Vi jobber for å:

  • Dekke det framtidige kompetansebehovet i regionen
  • Bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet
  • Gi alle mulighet til kompetanseheving der de bor

 

 Følg oss på Facebook

Studiesenteret RKK Vefsn studiesentret studiesenter utdanning høyskole universitet skole skoler kompetanse kunnskap studier kurs opplæring konferanser seminar foredrag
kommune offentlig næringsliv Vefsn Grane Hattfjelldal Mosjøen Helgeland
web: info helgeland